Μετα-βρεφικό τμήμα

img

Στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στην ομάδα, η συναισθηματική ανάπτυξη και εμπιστοσύνη ανάμεσα στο παιδί, τους γονείς, τους παιδαγωγούς και τα υπόλοιπα παιδιά, η καλλιέργεια της αυτονομίας και ο τρόπος χειρισμού-συντονισμού των αισθητήριων οργάνων τους.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιχνίδια με σκοπό την σωστή χρήση της γλώσσας, την αβίαστη έκφραση συναισθημάτων και την εξάσκηση της μνήμης.

Ηλιότοπος
ESPA