Προ-νηπιακό τμήμα – Ηλιότοπος

img

Tα παιδιά μας σε αυτό το πολύ σημαντικό στάδιο της ανάπτυξής και της εκπαίδευσής τους βρίσκονται στην μεταβατική περίοδο από την βρεφική στην προσχολική ηλικία.

Η προετοιμασία τους σε νοητικό και ψυχοκινητικό τομέα με τις κατάλληλες δραστηριότητες θα βοηθήσει στην μετάβαση αυτή και θα θέσει τις απαραίτητες βάσεις για την είσοδο τους στο Νηπιαγωγείο και τις μετέπειτα βαθμίδες εκπαίδευσης.

  • Προγραφή
  • Προανάγνωση

  • Ανάπτυξη προφορικού λόγου
  • Μαθηματικές έννοιες
  • Χωροχρονικές έννοιες

Ηλιότοπος
Ηλιότοπος

Προ-νηπιακό τμήμα – Ηλιότοπος

img
  • Προγραφή
  • Ήθη, Έθιμα, Περιβάλλον

  • Φυσική αγωγή
  • Ομαδικότητα, κοινωνικοποίηση
  • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

Το παιδοκεντρικό ύφος των παραπάνω δραστηριοτήτων  κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών κάνοντας ευχάριστη και διασκεδαστική την ενασχόληση  με αυτές.

ESPA