Τμήμα νηπιαγωγείου – Ηλιότοπος

img

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι μέσα από βιωματικές δράσεις και τη διαθεματικότητα να βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν το αίσθημα της αγάπης για τη μάθηση και τη γνώση.

Έχει μέγιστη σημασία για εμάς να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, τόσο σε κοινωνικό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο.

 

Το  πλαίσιο της εκπαίδευσής μας είναι διαθεματικό προσεγγίζοντας όλα τα επιστημονικά πεδία:

  • Μαθηματικά

  • Γλώσσα

  • Αγγλικά
  • Φυσικές επιστήμες
Ηλιότοπος
Ηλιότοπος

Τμήμα νηπιαγωγείου – Ηλιότοπος

img
  • Παραδοσιακοί χοροί

  • Αθλοπαιδίες

  • Ρομποτική

  • Ψηφιακά μέσα – Διαδραστικός πίνακας

ESPA