Βρεφικό τμήμα – Ηλιότοπος

img

Μέσα σε ατμόσφαιρα αγάπης, φροντίδας, υπομονής και κατανόησης και ακολουθώντας πάντα με σεβασμό το επίπεδο ανάπτυξής των πολύ μικρών μας παιδιών, τα τροφοδοτούμε με μαθησιακές  εμπειρίες που θα είναι καθοριστικές για την μαθησιακή τους ικανότητα στο μέλλον.
Το βρέφος έχει συναισθήματα και κίνητρα, άρα από πολύ νωρίς υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν και οι οποίες θα καθορίσουν την ανάπτυξη του μωρού σας.

Δημιουργώντας διασκεδαστικές μαθησιακές εμπειρίες ενισχύουμε την επιθυμία του παιδιού για εξερεύνηση και μάθηση διαμορφώνουμε το πρόγραμμα του βρεφικού τμήματος με βάση τα παρακάτω:

  • Κάλυψη βασικών αναγκών: αγάπη, φροντίδα, παιχνίδι, διατροφή, υγιεινή και ύπνος.

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων: κινητικές δραστηριότητες

  • Κοινωνικοποίηση: στο αρχικό στάδιο αυτής της κατηγορίας μαθαίνουμε απλά να συνυπάρχουμε αρμονικά στον ίδιο χώρο.

Ηλιότοπος
ESPA